Senior adviseur ecologie

Senior adviseur ecologie

icon Deventer, Oosterhout, Heerenveen, Almere, Capelle a/d IJssel
icon Water & Ecologie

Dit bieden wij

  • Een marktconform salaris, winstuitkering en je ontvangt een dertiende maand

  • Een Antea Group Academy met opleidings- en trainingsmogelijkheden

  • Werksfeer die motiveert en inspireert

Met jouw specialistische kennis en ecologische ervaring word jij één van de boegbeelden van ons ecologenteam.

Wat doe je als senior ecoloog bij Antea Group?

Ecologie is een onmisbaar thema bij natuurbouwprojecten en de ontwikkeling van infra, woon- en werkgebieden. De projecten waar je aan werkt lopen uiteen van ruimtelijke (groen blauwe) gebiedsontwikkeling tot grote multidisciplinaire projecten. In deze projecten breng jij jouw ecologische kennis en ervaring in. Dit kan gaan om advies in het kader van de Wet natuurbescherming, (landschaps)ecologie, aquatische ecologie en/of biodiversiteit. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om projecten in het kader van rivier- en beekherstel (Planstudie ‘Kaderrichtlijn Water’ Oost-Nederland | Netherlands (anteagroup.nl)), inrichting van natuurgebieden, ontwikkeling van infra- en woon en werkgebieden en Natura 2000 (Natuurherstelmaatregelen Natura 2000 Haaksbergen, Buurserzand en Witteveen | Netherlands (anteagroup.nl)). In het kader van deze projecten ben je bijvoorbeeld betrokken bij natuurtoetsen, nader ecologisch onderzoek, ontheffingsaanvragen, voortoetsen, passende beoordelingen, MER-rapporten, biodiversiteitsadviezen, LESA’s of natuurdoelanalyses.

Bij inhoudelijke uitdagende aspecten geef jij inhoudelijk advies en neem je de klant of het bevoegd gezag daarin mee. Daarnaast geef je sturing en begeleiding aan junior en medior ecologen.

Binnen het team is er volop ruimte en de mogelijkheid om invulling te geven aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Dit vind jij mooi om te doen:

  • Werken aan complexe ecologische vraagstukken;
  • Meedenken met de klant en zijn vraag achter de vraag ontdekken;
  • De inhoud induiken, organiseren en begeleiden;
  • Startende collega's coachen en begeleiden;
  • Projecten met strakke deadlines en procedures in goede banen leiden.

Met wie werk jij samen?

Ons team Ecologie bestaat uit ruim dertig collega’s die vanuit verschillende vestigingen werken. Stuk voor stuk bevlogen ecologen met een brede deskundigheid. We vinden het belangrijk dat we elkaar zien, spreken en leren van elkaar. Zo zijn er geregeld teambijeenkomsten (bijvoorbeeld in ons eigen bos (Antea Group opent eigen bos | Netherlands)) en is er de ruimte en mogelijkheid om elkaar op een informele manier te ontmoeten.

Sollicitatieproces

Alles dat je moet weten over je sollicitatieproces bij Antea Group