Dag van de Ingenieur

Trots op onze ingenieurs en adviseurs!

Woensdag 13 maart is het de Dag van de Ingenieur. Ingenieurs werken aan de uitdagingen van morgen. Wij zijn dan ook trots op al onze ingenieurs en adviseurs! Voor deze speciale dag zetten wij graag vier collega’s in de schijnwerper. Omdat ze uitblinken in hun vak en deze ereplaats zeker verdienen!

Dag van de Ingenieur

Bouke van Meekeren – Expert Water & Ecologie

Bouke is specialist op het gebied van geotechniek en geohydrologie. Dankzij deze combinatie is hij een veelgevraagd expert, kennis- én sparringpartner in Nederland voor projecten rondom dijkversterking en waterveiligheid. Zeker nu de dijkversterkingsopgave vele miljarden meer gaat kosten dan aanvankelijk gedacht, is de bijdrage van Bouke van enorme meerwaarde voor Nederland. Hij is één van de weinige mensen die ingewikkelde materie praktisch en op een begrijpelijke, enthousiaste wijze kan uitleggen.

Bouke is vanuit zijn expertise bij meerdere innovatie- en vernieuwingsinitiatieven betrokken. Zo had hij met zijn kennis een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van de JLD-dijkstabilisator; een innovatieproject van Antea Group en JLD International in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De dijkstabilisator is een kunststofelement dat in een dijk wordt geplaatst op plekken waar extra kracht nodig is. Hij is uitgerust met sensoren zodat beheerders eerder gewaarschuwd worden bij dijkverzakkingen. De oplossing is inmiddels toegepast in meerdere versterkingsprojecten.

Bekijk onze vacatures op het gebied van water & ecologie

Frank van Velsen – Expert Bouw

Frank van Velsen is naast expert bouw ook expert in complexe bouwprojecten. Met zijn oplossingen draagt hij bij aan de verduurzaming van tientallen kantoren, opslagfaciliteiten en openbare gebouwen in Nederland. Niet voor niets dat Frank door internationale opdrachtgevers zoals UPS wordt gevraagd om mee te denken over de installatietechniek in kritische objecten waar medicijnen en vaccins worden opgeslagen. Projecten die alleen zijn weggelegd voor de topexperts in het werkveld.

Frank ziet elk nieuwbouw- en verbouwproject als een verduurzamingskans en een mogelijkheid om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Het is voor Frank een persoonlijke drijfveer om een betere wereld achter te laten voor de volgende generaties.

Bekijk al onze bouw gerelateerde vacatures

Roel Steenbergen – Senior adviseur SAVE

Als senior adviseur industriële veiligheid draagt Roel al vele jaren bij aan de veiligheid van BRZO-plichtige bedrijven. Zo mag hij zich huisadviseur noemen van meerdere toonaangevende bedrijven in de farmaceutische, chemische en petrochemische industrie. Maar wat het werk van Roel zo bijzonder maakt, is dat hij zijn kennis van procestechnologie en externe veiligheid inzet om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke thema’s als de energietransitie en de stikstofproblematiek.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is Roel betrokken bij de verkenning en voorbereiding van de aanleg van een groene ammoniakleiding tussen de Botlek en het Ruhrgebied. Ook is Roel één van de drijfveren achter de Ammonia-Q: een innovatieve manier om in agrarische bedrijven ammoniak af te vangen en om te zetten naar energie. Gesprekken met boerenbedrijven, leveranciers en netwerkpartners: hij gaat actief ‘de boer op’ om dit concept verder uit te rollen. Inmiddels zijn meerdere bedrijven geïnteresseerd om een proef te doen met de Ammonia-Q. Echt ondernemerschap!

Bekijk al onze milieu & veiligheid vacatures

Rutger Verschelling – Adviseur Verkeer

Wat ons betreft is Rutger het voorbeeld van de Ingenieur van de Toekomst. Rutger kijkt verder dan zijn eigen vakgebied verkeerskunde. Hij koppelt zijn verkeerskundige expertise aan nieuwe technologische ontwikkelingen, zo heeft hij een belangrijke rol in onze ambitie om dé Digital Twin van Nederland te bouwen. Hij koppelt vakinhoudelijke expertise aan data en datatechnologie. Hiermee levert hij een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van zijn vakgebied en het innovatieve vermogen van onze organisatie.

Rutger ontwikkelde met zijn collega’s een tool waarmee gemeenten de verkeersintensiteit tot op wijkniveau kunnen voorspellen en monitoren: een vereiste in de Omgevingswet. Deze tool wordt inmiddels ingezet door de gemeenten Rotterdam en Den Haag. Door alle projecten waar Rutger bij betrokken is, loopt innovatie als rode draad.

Bekijk onze vacatures op het gebied van verkeer